måndag 2 augusti 2010

MUNKARNAS MEDELTID del III Benediktiner (500- )

St Benedikts Regel var inte tänkt att få den spridning den fick. Det startade vid Monte Casino (Italien), som en liten skola i hur man skall tjäna Gud i kärlekens gemenskap. De sökte att bättre förstå Skriften och ville förrätta gudstjänsterna rätt och i stor skönhet, genom att följa kyrkofäderna och leva i Skriften. Munkarna bad under dagen texter ur Skriften, bl.a. psaltaren. Bibelns böcker och kyrkofäderna avskrevs, lästes samt mediterades över. Benediktinernas devis blev; ”ora et labora” = bed och arbeta. Detta gjordes, från morgon till kväll, under kyrkoårets alla växlingar och i livets alla skiften. Allt skulle in under Kristi herravälde och Gud skulle bli större och mer vördad. Resultaten blev helt enastående, för världen missionerades från benediktinklostrens centra. Nya områden uppodlades och arbetet och ekonomin organiserades. De tog emot gäster och de tog också hand om sjuka. Många saker bidrog till benediktinernas enorma framgång, men framför allt hade St Benedikts måttlighet och klokhet betydelse. Avvägning mellan askes, bön, arbete samt den självständigheten som varje kloster hade kom att dra folkskaror in i dess virvlar och även den benediktiniska mystiken med dess; ensamhet, glädje, visshet, ro och vila i Gud om Hans ledning. De spreds snart med vindens fart och under 700-talet kom karolingerna att på nytt bygga upp ett västerligt kejsarrike, i opposition mot det bysantinska östrom. Bildning och kultur upplevde på nytt ett uppsving i väster. De män som användes för att genomföra denna renässans var till stor del benediktiner, vilket fick ett enormt genomslag i Europa. Vi lever idag i efterdyningarna av det som då skedde i Aachen med omnejd. T.o.m. uppe i kalla Skandinavien smög svarta och vita munkar och nunnor snart runt. Först under 800-talet kom benediktinermunken och Nordens apostel St Ansgar till Birka och danska Ribe. Därefter kom fler benediktiner, förmodligen på 1000-talet, till både Vreta och Lund. Från att ha varit barbariska vikingar blev vi därmed införlivade i den europeiska kristna kulturen. Först kom kvinnorna och sedan männen, sakta men säkert, att bli något mera fredliga och civiliserade. Saktare gick det i Sverige och säkrare i det dåtida danska Skåne, som redan på 1000-talet hade 300 kyrkor. Benediktinerna blev dock under slutet av medeltiden mycket rika och kom att bli ett lyxigt tillhåll för adeln. De reformerades dock senare och har haft en enorm betydelse, inte minst för den liturgiska utvecklingen under 1800 och 1900-talen.

VÄSTROMS FALL
Bakgrunden till benediktinernas succé var ett imperium som rasade ihop. Vägar, skolor samt kommunikation hade upphört. Centralmakten, som hade garanterat den romerska freden, brakade samman och städer förföll. Folk drog omkring i skaror och krig avlöste krig. Den romerska civilisationen höll på att sluta i folkvandringarnas barbari, när munkarnas nya kulturhärden växte fram, mitt i västvärldens mörker...

JÄMLIKHET I KLOSTREN
Jämställdhet är inte ett nytt begrepp. Allt var inte bättre förr, inte heller på jämställdhetsområdet, men det finns saker som fascinerar i klostren. Munkar och nunnor var jämställda i medeltidens liv. Inom äktenskapet hade mannen och kvinnan olika regioner. Men i det monastiska livet, vilket ansågs vara högst av stånden, var män och kvinnor på samma plan. Kvinnor fick här möjlighet till en gedigen utbildning och kunde vidarutvecklas även innanför murarna. De är otaliga, kvinnorna som gått denna väg. Historien är fullständigt proppfull av dem: starka, självständiga och intelligenta kvinnor som rytit till långt innan Gudrun Schyman kunde stava till ordet ”rödfeminist”. Den benediktinska religionen har gjort mer för kvinnan än vad ”rödskäggen” gjort under sin blodiga historia. Det är sorgligt att det måste sägas ännu idag, efter allt vi sett i de röda fanornas spår. Kommunismen är ”ett opium för folket” och katastrofal för individ, familj och samhället. Faktum är att ingen livsåskådning skapat mer död, lidande och förstörelse. Och för övrigt är påvedömet en av få krafter i världshistorien, vilken framgångsrikt satt sig upp mot och bekämpat kommunismen. St Ansgar öppnade upp norra Europa för civilisation, medan ”rödstrumporna” ofta har tagit död på just civilisationens grundstenar.

Inga kommentarer: