måndag 2 augusti 2010

MUNKARNAS MEDELTID del I

KKK 917-919, 925-927 och 944 sammanfattade; Ordensfamiljer har vuxit fram i Kyrkan som ett stort träd med en mångfald av grenar. I ordnarnas mitt finns gudstjänstlivet och det vittnesbörd mellan Kristus och Kyrkan som förkroppsligas i de avlagda löftena och i det gemensamma livet. Ordnar som avgett löften om fattigdom, kyskhet, lydnad, samt har godkänts av Kyrkan har därigenom blivit speciellt viktiga när missionsarbete har initierats.

INLEDNING MUNKARNAS MEDELTID
En medeltid, eller en mellantid, låter tråkigt. Antingen ska det vara för riktigt länge sedan eller just nu. Det som är mitt emellan är bara tråkigt. Tråkighet är det värsta vi vet. Biskop Anders skriver; ”Tidigare var man rädd för helvetet. Idag är man rädd för att ha tråkigt.” (Att gunga gungbräda med Gud, s 101). Idag måste det gå snabbt och vara intensivt. Medeltiden var inte snabb, för den varade i över 1000 år. I över ett millennium rådde alltså mörkret över folkdjupet och sedan sade Luther sitt; ”varde ljus”. Då blev det ljust, eller? Var allt efter St Augustinus och före 1517 så mörkt egentligen? Gud var ju det centrala i Kyrkan, samhället samt hos gemene man och kvinna. Han är ljuset själv och då kan det inte ha varit beckmörkt!

Medeltiden sprudlar av liv. Här finns sida vid sida det groteska, sublima, hängivna, intellektuella, folkliga samt gudomliga. Det var en kultur som lade vikt vid det religiösa, för livet kretsade runt Kyrkan. Mitt i varje by och stad reste sig samma silhuett. Kyrkan var medelpunkten på ett sätt som vi idag inte kan förstå. Naturligtvis hade medeltiden också sina mörka perioder, precis som alla tider har haft. Inkvisition, korståg, pester och även avlatshandel var också, till viss del, något som hörde denna tid till. Men det var trots allt en fruktbar tid. Kejsaren blev kristen, koncilier beslutade om vad som var rätt kristen tro och evangeliet spreds över världen och erövrade människors och samhällens liv. Konsterna utvecklades, äktenskapet fick ett uppsving samt slaveri (Slaveriet har aldrig varit accepterat i kristendomen, se Filem. Slaveriet har totalförbjudits från högsta ort från minst 1400-talet och framåt, t.ex. 1462 av Pius II och 1537 av Paul III. Andra kristna har däremot fortsatt slaveriet, t.ex. britter och amerikanare och idag med trafficking), abort och prostitution förbjöds i Europa. Vidare mildrades klassklyftorna, kvinnornas ställning stärktes, liturgin, helighetsvördnaden samt vardagslivet förandligades och lades under Kristi herravälde. Flera påvar har gjort insatser som förändrat historien. St Leo den store räddade Rom från hunnernas härjningar (452). St Gregorius den store (590-604) bidrog till återkristnandet av de brittiska öarna. Mycket tack vare Gregorius II (715-31) hejdades arabernas rasande framfart i Europa. Med påvens välsignelse och på dennes uppdrag sänds de grekiska munkarna St Metodius och St Kyrillius in i Mähren, Bulgarien samt Kroatien och skapar den slaviska liturgin och det kyrilliska alfabetet. Faktum är att hela det europeiska kristningsarbetet skedde med understöd av Rom och via ordnar. En kort alfabetiskt pedagogisk sammanfattning av millenniet mellan kyrkofäderna och reformationen kan göras med alfabetet; Augustiner; Benediktiner; Cistercienser; Dominikaner; Engelska och Franska Franciskaner. Den franska normandiska renässansen i nordfrankrike och sydbrittanien under 1200 och 1300-talet är av oerhört central betydelse för händelseutvecklingen under senmedeltiden. Så under de följande dagarna kommer ovanstående ordensfamiljer kort beskrivas...

Inga kommentarer: