söndag 8 augusti 2010

MISSBRUKENS MILLENIUM del II Korståg

KKK 814, 817, 820-822, 2089 och 2309 sammanfattade; Synden hotar oupphörligen den kyrkliga enheten. Söndringar har uppstått redan i början av den enade Kyrkans historia, ofta genom att människor felat på båda sidor. Kristenheten (inte Kyrkan) har till och med tagit till vapen för att försvara sina värden, vilket kan vara legitimt om kriterierna för ”det rättfärdiga kriget” är uppfyllda [KKK 2309]. Genom historien har kristna lämnat Kyrkans fullhet; genom schism, heresi samt avfall. När Kyrkan blir söndrad, genom att synden får så stort spelrum att heresi uppstår, har hon en plikt att försöka häva denna genom förnyelse, samtal, argumentation samt mycken bön.

KORSTÅGENS TID
Hur ska vi idag se på korstågen? Finns det krig som är rättfärdiga (Pacifister - läs: Jos; Pred 3:8; Matt 22:21; Mark 15:39; Luk 3:14; 7:9; 22:38; Rom 13:4 och Tit 3:1)? Klart är att du ska försvara ditt eget liv, när detta är i fara. Stater eller kulturer får därmed också försvara sig, om de angrips. Så frågan är om Europa var hotat på 1000-talet?

Enligt KKK 2309 finns fyra klassiska villkor för det ”rättfärdiga kriget” och dessa var uppfyllda när korstågen började, även om senare korståg gått snett. Påven var inte aggresivt erövrande eller blodstörstande under korstågstiden. Medeltiden var däremot en tid då islam växte i fanatism, så att det knakade i världens alla fogar. Upptakten till korstågen var att muslimerna aggressivt trängt in i kristna länder och 1009 skövlades den heliga graven, genom att Kalifen av Egypten befallt om en total förintelse av all kristen närvaro i Jerusalem. 1071 intog turkarna Jerusalem och pilgrimsfärderna omöjliggjordes och upphörde. Hela den kristna östvärlden bad därför väst - och den romerske biskopen -om hjälp mot muslimerna. 25 år senare kom då västkristenhetens reaktion i och med det första korståget. Här tog riddarmunkar - tillsammans med en hel del löst folk - initiativet till att befria det heliga landet för pilgrimerna. Till en början var de första korstågen rättfärdiga krig, vilket gjorde vägen till det heliga landet trygg och framkomlig igen. Men övergrepp förekom, inte minst i blodbadet i Jerusalem vid det första korståget. Hela Europa och dess medeltida riddarideal kokade av religiös iver under denna tid och enormt många människor lämnade hus och familj för att driva den muslimska invasionen och skändningen ut från de heligaste platserna i östern. I dess spår gjordes ansträngningar att omvända muslimerna, speciellt St Franciskus var involverade i det projektet. Men framförallt försvagades islam med ett ”defensivt krig” och därmed stoppades dess aggressiva framfart upp något. Europa var hotat, eftersom Nordafrika och Spanien var erövrat. Också Turkiet och Israel var intaget och snart föll nästan hela det ortodoxa Östeuropa under turkarnas svärd. Personligen har jag inget mot muslimer. Men islams utbredning medels svärd är en stor skymf mot människans värdighet och frihet. Kristendomen har också använt svärdet. Kyrie eleison! Detta har begränsats till enstaka händelser, medan islams expansion ALLTID skett med svärd. Läs respektive kulturs historia och bäva… Muslimer syn på ”jihad” och användande av våld har GT:liga (eller förbibliska) proportioner och har ofta trängt bort kristendomen med våld, t.ex. Nordafrika och Västasien.


FJÄRDE KORSTÅGETS PROBLEMATIK

Korstågen hade ett förfallets höjdpunkt i det fjärde korståget 1204, som plundrade och skändade det kristna bysantinska kejsardömet. De skepp som lämnade Venedig skulle slå sönder Zara en rival till Venedig (skäl nog att ogiltigförklara hela detta korståg), för att senare kunna finansiera riddarnas planerade korstågsuppdrag. Zara låg nära Konstantinopel och här fick plötsligt en bysantinsk prins oväntad ”hjälp från ovan” att manövrera bort dåvarande kejsaren. Hela Konstantinopel blev plundrat och skändat, trots att påvens legater försökte hindra utvecklingen. Påven Innocent III hade alltså inget samband med detta rövaruppdrag och ville inte att detta skulle utföras. Han försökte dock dra nytta av den situation som uppstod, vilket verkar högst oklokt. Dåtidens största metropol hade skövlats, med dess ofattbara skatter. Efter den fasansfulla behandling som korsfararna utsatta bysantinarna för, sjönk anseendet för väst i den ortodoxa världen rejält. Splittringen var nu sedimenterad och misstron mot Rom sitter fortfarande kvar i den ortodoxa världen än idag.

Korstågen slutade alltså på många sätt i katastrof, men det fanns dock flera positiva konsekvenser av händelserna. Europa fick nya influenser från öst genom; nyöppnade handelsvägar, nyupptäckt filosofi och ny teknik. Men korstågstidens stora katastrof var skövlingen av Konstantinopel, vilket gjorde att få östligt kristna ville ha något att göra med korsfararnas religion. Barbari finns inte minst hos västliga kristna. Kyrie eleison!

Inga kommentarer: