måndag 16 augusti 2010

PETER KREEFT TRIALOG del III

Lewis (avbryter): jag är imponerad av era argument, och jag har hört detta förr, och jag har inte blivit mycket klokare. Den stora anledning till att jag aldrig tog upp detta, var att jag inte vill sätta Skriften mot Kyrkan, eller protestantism mot katolicitet, för jag har en hög syn på dem alla.
Aquinas: En hög syn på både Skriften och Kyrkan låter mer romerskt än protestantiskt.
Luther: Det är också lutherskt och lutherskt är också din boks lära, för den är biblisk.

Lewis: Jag håller inte med någon av er. Den gemensamma klara apostoliska läran, som presenteras i boken, är kristendomens gemensamma grund..
Luther: Och kristendomen handlar ytterst om vår synd och Kristi frälsande gärningar, gör det inte?
Lewis: Jo.
Luther: Så om protestanter och romare tycker olika om denna gemensamma kärna, så finns det ingen gemensam grund.
Lewis: Jo, det håller jag nog med om.
Luther: Då måste vi gå in på den viktigaste frågan i historien; Vad ska en människa göra för att bli salig? Och svaret från Skriften är; Tro på Kristus!
Aquinas: Och jag är överens om detta. Kan du acceptera att gärningar är en nödvändig frukt av tron?
Luther: Ja.

Aquinas: Då är vi överens på två essentiella och viktiga punkter.
Luther: Men gärningarna bidrar inte till saligheten, utan endast tron allena frälser.
Aquinas: Men du erkänner att goda gärningar är åtminstonde ett slags betygsystem.
Luther: Men betyget är inte orsaken att du klarar kursen, det är endast kursens verkan.
Aquinas: Ja, men det är en del av utbildningsprocessen. Frukten på trädet är en del av växtprocessen, liksom gärningar är del av frälsningsprocessen.
Luther: Inte för frälsningen eller rättfärdiggörelsen, utan endast i helgelsen.
Aquinas: Du erkänner i ala fall att endast tro inte kan heliggöra, utan gärningar behövs också! Tron måste arbeta. Och vi är inte överens om hur den arbetar, men det är teologi. Att den arbetar, betyder att vi har samma religion, men olika teologier. Jag tror att vi skiljer oss på två punkter; först i länken mellan tro och frälsning, och sedan länken mellan tro och gärningar. Först lärde du en ”juridisk teologi”, att länken mellan tro och frälsning, var Guds friande domsslut. Jag har en ontologisk syn, i att dop och tro släpper in Gud i vår själ, liksom att vrida en kran ger ett vattenflöde. Och sedan lärde du att gärningar kommer i tacksamhet mot vår frälsande Gud. Jag har en ontologisk syn även här; det övernaturliga livet i oss, visar sig som goda gärningar. Och allt är nåd. Vårt fria val och vårt val att acceptera Guds nåd, är nåd och endast Guds nåd. Som ett helgon sa på dödsbädden; “Allt är nåd”. Det är Guds nåd som ger oss Kristus. Kristus ger oss Anden. Anden ingjuter det övernaturliga livet i vår själ. Och detta livet ger oss tron. Tron skapar goda gärningar, som ett träd ger god frukt. Allt är som en gudomlig kedja, ihopbunden av kärlek, för kärleken är början, motivet och slutet. När vi gör kärlekens gärningar, är det Gud som verkar i oss genom sin gyllene kedja. ”Gud är kärlek, och den som lever i kärlek, lever i Gud och Gud i honom", och...


Vid denna tidpunkt avbröts samtalet abrupt. Alla tre log, när två saker skedde samtidigt. Först och främst förklarade en apokalyptisk radioröst att HIF vann UEFA-cupen. Och samtidigt rullades himlen ihop som en bokrulle och alla förflytades till himlen. En djup ”speakerröst” sade; ....och 1:a pris i helt rätt tro går till broder .....sprak, knaster....

Inga kommentarer: