onsdag 2 juni 2010

7. STENAR OCH BEKÄNNELSE I MATT 16:16

INVÄNDNING: Det är inte alls Petrus som menas vara klippan i Matt 16:16f, utan den grekiska grundtexten nämner Petrus som en liten sten (gr. ”petros”) och klippan som nämns senare är stor klippa (gr. ”petra”). Vidare hänvisar Matt 16:16ff endast till Petrus bekännelse. Därmed var inte Petrus utsedd till Kyrkornas huvud.
SVAR: Invändningen härstammar från Luther, men namnbyte signalerar mer än ”små steniga” bekännelser. För det första om Jesus ville göra St Petrus liten, skulle Han ha använt ”lithos”, vilket är det vanliga grekiska ordet för ”liten sten” även i Matt1. För det andra beror skillnad petra-petros på grekiskans genus. På grekiska är klippa feminint och det skulle låta mycket märkligt om Petrus fick ett feminint namn som ”Petra” eller ”Petrinna”. För det tredje blir det för denna invändning ytterligare komplicerat genom att Jesus inte talade grekiska utan arameiska2. På arameiska - jämför med Joh 1:42 - är klippnamnet maskulint och här blir båda klipporna samma namn; nämligen Kefas. Alltså du är ”Kefas” och på denna ”Kefas” skall jag bygga min Kyrka, på arameiska; ”Ante kepha ve'al kepha dinnah ebanah kenisiyah sheli”. För det fjärde kan nämnas att uttalandet skedde vid Cessarea, vilket har en gigantisk klippa, och inte vid en liten sten3. För det femte tilltalas St Petrus sju gånger i denna text, vilket verkar märkligt om St Petrus inte har en särställning. Jesus kan omöjligt ha menat;
”Salig är du Simon. Du är en liten obetydlig sten, som inte har något att göra med grundläggandet av min Kyrka (i denna perikop). Här har du himmelrikets nycklar och min fulla auktoritet.”4
Att någon bara kan komma på tanken att argumentera på detta sätt, säger en hel del. Frågan är bara om vad?
Att stycket bara hänvisar till bekännelsen och inte till Petri ämbete är också en väldigt märklig argumentation. Det tog många år för mig, innan jag upptäckte hur sen den senare tolkningen är. Dessutom är en sådan tolkning väldigt krystad, då den går emot hela NT:s tendens och även kyrkohistoriens tendens.5 NT och hela historien har alltid presenterat St Petrus som den främste. Dessutom - om det nu är så att det är bekännelsen och endast bekännelsen som Kristus bygger sin Kyrka på - behöver inte detta utesluta att St Petrus var ledaren. Snarare tvärt om, för den som bekänner detta bör vara en grundsten. Sedan är det svårt att komma ifrån att de senare löftena i verserna om att ha nycklar och binda och lösa, skulle vara till en person. Brukar bekännelser inneha nycklar eller binda eller lösa?

1 Matt 3:9; 4:3, 6; 7:9; 21:42, 44 (t.o.m. Jesus som stenen =”lithos” själv); 24:2 o.s.v..
2 Det är alltså det språk som skådespelarna använder i ”the passion of the Christ”.
3 Se vidare JAKI, The Keys of the Kingdom.
4 Från MADRID, Surprised by truth, s69.
5 Se t.ex. St AUGUSTINUS In Ioannis evangelium tractatus 124:5, där Kristus och Petrus BÅDA är klippgrunden.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Att Petrus var den främste: betyder det att han stod över de andra hierarkiskt, eller att han var den främste bland jämlikar - alltså en talesperson?

Anders Gunnarsson sa...

Jag tror det är möjligt att förneka att Jesu ord i t.ex. Matt 16:18f skulle ha giltighet för hans efterträdare, men det går inte att förneka att St Petrus hade en ledande position bland apostlarna. I hela NT har han en så framträdande roll att jag inte kan se det på annat sätt! Vad tror du?

Se gärna http://socrates58.blogspot.com/2006/03/50-new-testament-proofs-for-petrine.html

Anonym sa...

Jag ser honom som talesperson/språkrör för lärjungarna utan att vara överordnad. Ungefär som när en person i en grupp återger vad gruppen kommit fram till. Något annat kan jag inte utläsa av NT:s berättelser.

Jonas Åkerström sa...

Petri ämbete är för en gnesiolutheran som mig den kallelse som kyrkan ("Una Sancta") inte kan vara utan. Sedan är frågan om hur många vakanser som existerar inom den yttre kristenheten i detta ämbete. Som bekant är ju att reformatorisk kristenhet som regel är sedevakantistisk, dvs. de underkänner den succesion som påstås gå tillbaka på Petri ämbete, men som ej är bärare av S:t Petri teologi. Den nuvarande romerske biskopen Benedictus har ju visat att han hellre läser Augustinus och Luther snarare än mer modernistiskt orienterade teologer, som Teilhard de Chardin t.ex. vilket är oerhört positivt i mina ögon. Kristi nåd & frid!

Anders Gunnarsson sa...

trollare

Läste du min länk?

Anders Gunnarsson sa...

Gnesiolutheran

Det är inte ofta man träffar på äkta gnesiolutheraner. Kul att du hittade hit. Hur tänker du om succesionen, att den inte går tillbaka till Petrus? Förstod inte hur du menade!

Anonym sa...

Ja, jag har läst länken. Var i Bibeln står det konkret att Petrus var överordnad de andra apostlarna? Var står det att hans uppdrag skulle gå i arv och till vem? Jag kan inte se annat än att det handlar om olika tolkningar av texterna. Vad gäller ett romerskt primat fanns det om jag minns rätt invändningar mot ett sådant redan på 200-talet.

Anders Gunnarsson sa...

Trollare

Var står det att Petrus var överordnad? Ja i hela NT som http://socrates58.blogspot.com/2006/03/50-new-testament-proofs-for-petrine.html tar upp. Är det olika tolkningar kring detta. Självklart är det det idag, då många inte vill underordna sig någon auktoritet. Men är det skriftens ord man följer; knappast. Är det urkyrkans? Knappast. Kan du visa mig en kyrkofader på 200-talet som skulle invända mot petri primat? Möjligen menar du Cyprianus!

Anonym sa...

Vad jag vet har de ortodoxa kyrkorna (som var en del av fornkyrkan) aldrig sett primatet som något annat än den främste bland jämlikar (primus inter pares). Tyvärr kan jag inte ge dig något namn på en kyrkofader som uttryckte denna tanke.

Anders Gunnarsson sa...

Trollare

Då tycker jag du ska leta. I en annan kommentar här gav jag fem östliga fäders urkyrkliga syn på saken från 300-talet, senare under de stora heresiernas tid i öst går påven till rävst och rättarting med Arius, Nestorius, Monotilitister osv (konstigt om han inte hade auktoritet då)...

Se citat under "85 vanliga invändningar"

Tuve sa...

Välkommen Trollare
Jag återpostade ett inlägg som jag tidigare postat på Fides Catholica, som just handlar om det som diskuteras här (giltiga och ogiltiga koncilier...). Kanske kan det berika diskussionen, kanske inte...

Allt gott!

Tuve sa...

Alltså, inlägget handlar om Petri primat och diskussionen utgår ifrån varför även ortodoxa avfärdar vissa historiska koncilier, trots att det varit östliga patriarker och biskopar som fattat besluten...

Allt gott!

Anders Gunnarsson sa...

Trollare

Jag postade också några nya inlägg om invändningar och svar mot påvens auktoritet. Så nu var påveninläggen klara från min sida. :-)

Anonym sa...

Intressant att du hänvisar till Johannes Chrysostomos! Jag hittade följande text som också hänvisar till honom:

"As for the 'controversial verse' (St. Matthew 16:18), St. Theophylact, following St. John Chrysostomos and the overwhelming consensus of both Greek and Latin Fathers, interprets the words 'this rock' to denote St. Peters confession of faith in the Divinity of Christ, and not the Apostles person. Any other interpretation would, of course, violate the Christocentric nature of the Church and the rather clear Scriptural affirmation that 'Christ is the head of the Church' (Ephesians 5:23) and the 'head of the Body' (Colossians 1:18)."

Källa: http://www.orthodoxinfo.com/inquirers/papal_supremacy.aspx