fredag 4 juni 2010

11. PÅVENS SVAGA STÄLLNING!

INVÄNDNING: Många andra biskopar och teologer har haft en högre ställning än Petrus och hans efterträdare? Påvens auktoritet kan då inte vara överordnad alla troende…
SVAR: Påven måste inte vara den mest betydande personen i Kyrkan. St Paulus var den ledande intellektuelle teologen och evangelisten och skrev mycket av NT. Men dessa faktorer gör honom inte till påve. Kroppen består av många delar… St Paulus skrev inspirerad Skrift. Inspiration är en mycket större gåva än dogmatisk ofelbarhet. Men påve blev inte St Paulus, om någon skulle hävda detta. Samma fenomen kan studeras i nuvarande Turkiet runt 80-talet (eller runt Maria1, St Ambrosius, St Augustinus eller Newman osv). St Johannes var den ledande teologen och den siste levande aposteln vars anseende var respekterat i hela Kyrkan. Men han var inte påve och vid strider i hans absoluta närhet, är det påven (1 Clemensbrevet)som tar upp striden. Varför hade St Clemens auktoritet över andra stift?


1 Maria var mer betydande än St Petrus, ändå för påven talan i början av Apg…

Inga kommentarer: