måndag 7 juni 2010

23. KYRKAN HAR FALLIT

INVÄNDNING: Hela Kyrkan förföll i Europa, vilket förutspås av Amos 8:11-14 och 2 Tess 2:1-4.
SVAR: I Amos rör det sig om Israel och inte Kyrkan, se 9:8-10. 2 Tess 2:1-4 behandlar den sista tiden, men det talas inte om ett totalt avfall. För Skriftställe om Kyrkans bestående se t.ex. Jes 9:6-7 och Dan 2:44; ”ett rike uppstå som aldrig någonsin skall gå under…bestå för evigt”; 7:13f; ”hållas vid makt…nu och för evigt”. Se även Jes 2:2 och Luk 1:33; ”härska över Jakobs hus för evigt”. Avfallsteorin förutsätter att Kyrkorna fullständigt förfallit. När ett avfall sker i en Kyrka är det bara partikulärt, aldrig fullständigt, se t.ex.1 2 Petr 2:1;
”Men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvbringande kätterier; de kommer till och med att förneka den herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördärvet.”.
Om du tror att Kristus grundat en gudomlig kropp som sedan fullständigt förfallit, varför har Gud inte tillräcklig makt att förhindra ondskan från att överta Guds heligaste skapelse?

1 Se även Matt 7:24; 16:15ff; 18:17ff; 28:19f; Ef 1:22f och 3:20f.

Inga kommentarer: