fredag 4 juni 2010

13. LIBERIUS

INVÄNDNING: Påven har förändrat den oföränderliga läran genom Liberius. Påve Liberius (352-366) skrev under en skrift, som kunde tolkas arianskt.
SVAR: Men denna skrift kunde också tolkas kyrkligt. Han var dessutom inte fri vid detta tillfälle - vilket då inte kvalificerar för ”ex cathedra” - utan under extrem press. Han var en av de få som stod emot det arianska drevet, trots att han var fånge och under svår tortyr i exil. Nu är det högst troligt att påven inte skrev på, eftersom Kejsaren inte använde Liberius underskrift i triumf. Varför visade Kejsaren inte upp underskriften?

Inga kommentarer: