fredag 11 juni 2010

37. CELIBATETS OMÖJLIGHET

INVÄNDNING: Celibatet har varit och är en omöjlig levnadsform och måste avskaffas.
SVAR: Att frivilligt leva utan någon sexuell relation är bland de märkligaste fenomen en svensk möter. Men om några få har missbrukat sin ställning (typ i USA1), gör inte att alla celibatära rörelser måste förkastas. Hur ska vi då göra med äktenskapet, som missbrukas i ännu större utsträckning? Har Jeremia, Maria, Kristus, och de flesta apostlar, kyrkofäder, biskopar, abbotar, munkarna samt präster under 2000 år verkligen varit alltigenom omöjliga? Går det inte att efterfölja Jesus här? Ska verkligen våra/dina förmodade begränsningar få överföras till samtliga andra?

1 Pedofilskandalerna har gjort mycket ont, speciellt för de drabbade. Och omvärlden har fått nytt bränsle på den antikatolska glöden. Pedofilskandalerna är mycket komplex och sorglig, men mycket grundar sig i några anglosaxiska prästers ohejdade homosextolerans. Övergrepen skedde på unga tonårspojkar. Grundproblematiken är därför liberalismen omkring homosexualiteten och kanske inte celibatets vara eller inte vara i första hand.

Inga kommentarer: