söndag 13 juni 2010

43. BOTEN

INVÄNDNING: Bot fördunklar Guds villkorslösa vilja till förlåtelse.
SVAR: Ånger, bikt, bot och omvändelse hör organiskt ihop. Bot finns för att vi ska förstå att vi gjort fel och för att vi ska dra lärdom av gamla synder och omvända oss. Men bot skall absolut inte ses som ett krav från Guds sida, för att ge förlåtelse. Förlåtelsen ges i biktens avlösning. Boten är framför allt ett pedagogiskt instrument för att få oss att omvändas, men även för att ersätta skada som skett. Bot är gottgörelse som sker genom handling. Har bot och temporära straff alltid funnits, även för förlåtna synder?

Inga kommentarer: