måndag 21 juni 2010

82. KNÄBÖJANDE OCH KNÄFALL

INVÄNDNING: Knäfall är ett onödigt gudstjänstmoment.
SVAR: På knä fostras de heliga. Denna böneställning är den vanligaste i NT, även hos Kristus själv, se Luk 22:41, men även t.ex. Neh 8:6; Mark 1:40; 10:17; Joh 9:35-38; Apg 9:40; Fil 2:10 och Upp 4:9ff. Knäfall görs för att bekänna och vörda Kristi reella närvaro i nattvardsbrödet. Vad är det för fel att bekänna sin tro med sitt handlande. Det berättas om en muslim som besökte en kyrka, för första gången. Han hade fått lite information före mässan om vad som skedde. Efter mässan frågade den kristne vad han tyckte. Muslimens respons var att allt var mycket vackert, men en sak förstod han inte. Trodde verkligen kyrkofolket att brödet innehöll ”Allah”. Om han trott som de, hade han inte endast knäböjt utan slängt sig raklång på marken (Matt 17:6; Upp 1:17; 4:10). Vad hade du gjort?

Inga kommentarer: