måndag 28 juni 2010

88. TRONS NÖDVÄNDIGA ANPASSNING

INVÄNDNING: Kristen tro måste anpassas för att vara rimlig och i tiden.
SVAR: Denna halvsanning får aldrig bli helsanning. Om saltet mister sin sälta ska det kastas bort. Nordvästlig kristendom har - efter dess uppbrott och revolution mot kyrklig auktoritet - på många håll kastat ut Skriftens auktoritet. Att förkasta Kyrkan ger i slutändan ofta ett förkastande av Skriften. Den mest konsekventa protestanten är liberalisten, där allt får omtolkas för att passa in i dagens religiösa modetrend och egen individuell smak; alltså ”kyrkligt ultralight”. Att söka anpassa kristen tro till folkets tro blir problematisk. Konsekvenserna blir varken kyrkligt folk eller en folklig kyrka. De flesta svenskar ignorerar kristen tro, för lutherdomen har blivit irrelevant. Att tro precis som folket gör att ”kyrkan” upphör att vara Kyrka. Folket blir inte ”kristnade” genom att kyrkans lära blir mer urvattnad och innehållslös. Kristen tro är en person med skärpa, auktoritet och helig vrede över ondskan. Mjäkighet har aldrig varit Kyrkans - eller Kristi - väsen. Varifrån kommer då längtan att göra allt folkligt; kan det vara 1 Mos 3:1b; ”Har Gud verkligen sagt…”?

Inga kommentarer: