torsdag 10 juni 2010

34. NATTVARD SOM MINNE

INVÄNDNING: Kristus kan omöjligt ha hävdat att brödet skulle vara Kristi kropp, eftersom Kristus fanns fysiskt närvarande i rummet. Nattvarden är bara ett minne1 eller symbolism, precis som ett foto.
SVAR: Här krånglar man till ett mysterium och reducerar det som var Kristi intention. Ett eget hopplock som en trång och reducerad tro2, kan vi inte leva i. Kan du lita på det Gud har uppenbarat överallt i helig Skrift, Tradition och i Kyrkornas liv?

Kristus instiftade mässan vid sista måltiden. Då firades den första mässan, då gavs den första heliga kommunionen samt då vigdes de första kristna prästerna med orden; ”gör detta till min åminnelse”. Det är alltså alltid Kristus som celebrerar mässan och prästerna är endast Hans verktyg och därför är mässans giltighet inte beroende av prästens helighet. Kristus är här både gåvan och givaren, offret och den offrande, se KKK 1137. Mässan ger oss både det värdefullaste som finns och lyfter oss upp till himlen och helgar oss. Dessa dualiteter finns alltid närvarande i detta mysterium. Också vid den första mässan fanns dualitet i att Kristus fanns fysikt i det övre rummet och senare även sakramentalt närvarande i brödet och vinet. Han fanns naturligtvis också närvarande på ett tredje okroppsligt och andligt sätt, vilket är samma sätt som Han alltid finns närvarande överallt. Men det går absolut inte att sätta de båda ”fysiska sätten” att närvara mot varandra, vilket nästan ingen person gjort före Zwingli på 1500-talet. Det har aldrig funnits ens en filosof som kan förklara orden; rymd, fysikalitet eller tid på ett uttömmande sätt. Skulle då Gud som övergår all filosofi och alla fysikens lagar inte kunna bli sakramentalt närvarande i brödet? Kristus säger uttryckligen; ”Detta är min kropp…” i t.ex. Luk 22:19. Han är då både överstepräst och lamm. Antingen får vi tro på Hans ord och hela Kyrkans tro att det är vad Kristus säger; alltså att brödet är Kristi kropp. Eller kan vi betvivla allt och helt sluta tro på att Gud kan uppenbara sin vilja eller sin intention i mänsklighetens historia. Tro antingen på fullheten eller anta din egen förkrympta tolkning av kristen lära, ty några andra perspektiv finns inte. Antingen behålls det ursprungliga arvet och trons ljus. Eller omtolkas alla mysterium; för att passa in i det jag tycker om eller förstår! Välj själv! Har vi fått möjligheten att kunna välja och vraka av kristendomens ”smörgåsbord”? Varför omtolka och reducera Skriftens eukaristiska ursprungliga tro?

1 Minnesinvändningen missar hela den judiska bakgrunden av innebörden av ”minne”. ”Zikaron” är ett återupprepande, eller representation, av ett historisk skeende. Detta innebär att vara där, på plats, på riktigt. Se KKK 1362-1364.
2 Om allt skall vara förnuftigt och helt fattbart kommer jungfrufödelse, inkarnation, undren och uppståndelse inte finnas kvar i kristen tro. Välj biskop Spongs förnuftstro eller den tro han vigts för att vårda. Att reducera trons fulla arv ger antingen en trång exklusiv sekterism (jmf Jehovas Vittne) eller en liberalistisk ointressant filosofisk tro (jmf Spong) som varken utmanar eller tillfredställer människans oro. Både Spong och Vittnenas måltid bortrationaliserar det eukaristiska perspektivet. I rikets sal kan få delta, hos filosofprästerna (i vänsterliberal lutherdom) ska alla vara med…

10 kommentarer:

Anonym sa...

Nattvarden - eukaristin - detta enkla men ändå stora sakrament! Tråkigt att det blivit så många strider kring detta.

Skulle du vilja utveckla begreppet "sakramental närvaro" och hur detta förhåller sig till en kroppslig närvaro - alltså samma närvaro som när två människor finns i samma rum?

Anders Gunnarsson sa...

Oj, kan man skriva uttömligt om detta? Se gärna KKK 1356ff.

Jag tror att Jesus är fysiskt där, men jag kan bara se Honom med trons (eller Skriftens och Kyrkans) ögon. Han kommer fysiskt dit och jag får komma till korset och hans fullkomliga offer blir närvarande och återrepressenterat(inte återupprepat).

Så jag tror han finns där i Gudomligt majestät och med sin mänsklighet. Ja, hela skeendet är vad Kyrkan är; Kristi kropp. Därför säger jag Amen; när prästen sträcker mig eukaristin. Amen="Så är det"!

Anonym sa...

Tack för svaret! Finns den text du hänvisar till på nätet?

Anders Gunnarsson sa...

Tryck bara in 1356 i rutan till vänster under "Sök i Katekesen.se"

Då får du upp texten och kan scrolla dig fram...

Mycket intressant om jag själv får säga. Stora katekesen har jag sträckläst många gånger. Enormt bra.

Den Förlorade Sonen sa...

Varför inte återupprepat egentligen? Eftersom varje mässa är ett sant och verkligt offer och samtidigt ett och samma offer som Jesus frambar på korset. Borde man inte kunna säga: utsträckt i tiden, aktualiserat, närvarandegjort på nytt, upprepat ligger ju åtminstone språkligt mycket nära.

Funderar.

Anders Gunnarsson sa...

Jag funderar också. Men just det här med det oblodiga offret, gör att det nog inte går att tala om återupprepning. Upprepat tycker inte jag ligger nära, då det förutsätter att offret sker igen.

KKK 1366 Eukaristin är alltså ett offer eftersom den representerar (gör närvarande) korsoffret, därför att den är en åminnelse av det och därför att den fördelar dess frukt.

Den Förlorade Sonen sa...

Engelskspråkig litteratur använder ofta ordet "renew" förnya, om det heliga mässoffret.

Anders Gunnarsson sa...

Jag tror inte generellt sett att katoliker (framförallt inte protestanter, speciellt antikatoliker) gillar ordet återupprepa eller upprepa.

Anonym sa...

Jag har nu läst din hänvisning till katekesen. Bra formulering i nr 1357: "Kristus blir på detta sätt verkligen på ett hemlighetsfullt sätt närvarande."

Anonym sa...

Angående problemen med att säga att Jesus är "fysiskt" närvarande i Eukaristin: http://newtheologicalmovement.blogspot.com/2011/06/only-difference-between-christs-body-in.html

Kristi närvaro är sann, substantiell och verklig, till och med kroppslig, men att säga att den är "fysisk" vore väl i princip att säga att det var en accidentell förändring som skedde också? Och att det vore "en liten bit" av Jesus som vi får i Eukaristin? Men det är ju inte sant, för vi får hela Kristus oavsett hur liten bit av hostian vi än tar (vilket också borde få oss att bäva då man inte använder kommunionspatena o dyl). Jesus är fysiskt närvarande i himmelen (i enlighet med sitt naturliga sätt att vara), sakramentalt närvarande i den heliga Eukaristin (mystiskt närvarande).

Och visst kan man säga att Offret förnyas, i den meningen att det förnyas för dem som Offret nu offras för: de levande och döda. Det är alltså skillnad på om någon offrar en Mässa eller två Mässor för en person i skärselden.

Allt gott!
David