tisdag 15 juni 2010

70. KYRKAN SAKNAR NÅDELÄRA

INVÄNDNING: Kyrkan har lärt att frälsning sker genom gärningar och inte genom nåd.
SVAR: Denna antikatolska myt har aldrig stämmt. Gärningar är inte motsatt judisk tro och gärningar behövs också i det nya förbundet, men allt är Guds verk, eftersom allt av värde alltid ges av Guds nåd1. Det vi måste göra är att öppna oss för Honom, vilket är en gärning (av Guds nåd), och samverka med den helige Anden. Om inga gärningar finns, vissnar tron och blir oformligt död. Men gärningar och tron är oskiljbara, se t.ex. Jak 1:2-2:26 och Rom 2:13; 4:4. Kyrkan och Kyrkorna har alltid betonat nåden.2 Nåden föregår alltid tron, människans samarbete samt alla gärningar. Självfrälsningsläran fördömdes slutgiltigt redan på synoden i Orange år 529 och motarbetades kraftfullt tidigt och väldigt ofta före 529. Även semi-pelagianism - en lättare variant av pelagianismen - fördömdes i Orange. Det är magstarkt att fortsätta anklaga Kyrkan för frälsning endast genom gärningar. Det är helt grundlöst att Kyrkan och Kyrkorna skulle hålla på gärningslära, i motsats till protestantismens ”allt är nåd”. Det räcker med att titta i KKK 1996ff eller i Trientkonciliet (1545-63)3, för att se att detta är ren och skär lögn. Är inte allt i kristen tro av nåd? Varför skall, Kristi dyrt förvärvade nåd, torgföras billigt?

1 Nådeläran ges en mycket kortfattad redogörelse här, se lk 423-425. Nåd är att Gud ger sig själv till oss som gåva, vilken aldrig kan förtjänas. Kyrkan skiljer mellan flera former av nåd, främst mellan heliggörande och hjälpande nåd. Den hjälpande nåden är ett övernaturligt handlande, vilket upplyser människans sinne och stärker vår vilja att kunna utföra goda gärningar och samarbeta med Guds verk. Hjälpande nåd är en förutsättning för att heliggörande nåd skall ges, som förlorades i syndafallet och som ingjutes, helgar och gudomliggör människan. Hjälpande nåd ges genom bl.a. sakrament och särskilda nådegåvor. Hjälpande nåd syns genom tro, hopp och kärlek, vilket också förbereder människan att ta emot mer av den heliggörande nåden. Heliggörande nåd kan förloras genom dödssynd.
2 Dock skall villigt erkännas att Kyrkan inte alltid lyckats leva ut tron. 1500-talet hade årtionden, då nåden skymdes av skev betoning av gärningar. Den klassiska tron blev dock tydlig upprättad i Trient.
3 Se Trient, Kanon I, IV, VI, XI, XXIV, XXVI och XXVII i ES811-ES837. Se också ES322; ES795

Inga kommentarer: