onsdag 30 juni 2010

91. KYRKANS FÖRÅLDRADE PREVENTIVMEDELSSYN

INVÄNDNING: Kyrkans syn på preventivmedel är så föråldrad, sexualfientlig och auktoritär att ingen vetig människa kan följa denna lära.
SVAR: Detta område är förmodligen det område som Kyrkan blivit mest förhånat för, även av dess egna medlemmar. Men naturlig öppenhet för liv och lust, kan knappast vara farlig. Jag rekommenderar varmt människor att först sätta sig in i trons svar, innan detta fördöms. Jag själv blev helt överrumplad på detta område. Naturliga medel att styra barnafödandet är lika säkra som andra, dessutom gratis samt enkla att lära sig. Dock förutsätter de ett fast förhållande samt verklig kommunikation i relationen. Kristna i Sverige har delvis vänt sig bort från klassisk kristen tro på samlivet, genom att tro att fortplantningen inte är ett av de primära syftena och målet med äktenskapet (jämför KKK 2366ff). Det ses alltså inte längre som en del av plikterna, som i en syn på det sakramentala äktenskapet. Fortplantning är dock inte ett kristet krav, men någon slags öppenhet mot nya liv bör finnas i ett kristet äktenskap, jämför det första påbudet i 1 Mos 1:28. Preventivmedel är alltså fullt tillåtet i den mån de beaktar denna öppenhet. Kemiska och fysiska preventivmedel är därför inte att rekommendera, för då skyms denna dimension. För att bli personlig verkar speciellt kemiska preventivmedel ganska skumma. P-piller ger en konstlad broms för liv och lust. Den naturliga lust kvinnan känner vid ägglossning, försvinner helt vid p-pillerbruk. Vårt ”pillersamhälle” kan inte vara det enda saliggörande! Folk har känt till andra metoder under tusentals år. Se BILLING, billingmetoden; http://www.familjeplanering.com eller KIPPLE. Se också den påvliga encyklikan Humanae Vitae som inte räknas som en skrift, vilket definierar ”Ex Cathedra” men var ett uttryck för klassisk kyrklig tro, i den tid då den sexuella revolutionen startade och Kyrkans tro utmanades på detta område. Det vanliga svenska synsättet är, utifrån 1968:s anda, i motsättning till hela den kristna traditionen och indikationerna i Skriften. Se t.ex. 1 Mos 28:3; 38:8-10; 41:52; 2 Mos 23:25f; 3 Mos 26:9; 5 Mos 7:14; Rut 4:13; Ps 107:38 och 127:3-5 och Luk 1:24-5. Svenska samfund godkänner oftast alla preventivmedel, i motsats till en universiell kristen katolsk, ortodox, och protestantisk (innan 1930) tradition. Idag är det endast Kyrkan som behåller en urgamal kristen tradition, i motsats till en nymodern mentalitet där barn inte längre får plats. Idag är barn ofta en olyckshändelse, trots de barriärer och skydd man använt för att slippa ta itu med denna ”biverkning” av sexualiteten. Kyrklig tro upplyfter föräldraskapet och värnar om den stora gåvan; barnen. Varför är Kyrkan väldigt ensam i att sätta riktiga och viktiga ramar för kärlek och sexualitet? Ingen kan hävda att sexualiteten är helt fri. Sex mellan äldre och barn är det få som förespråkar. Sex utan ramar - fri sex - är en omöjlighet att leva efter eller tro på… Antingen underordnar man sig Kristi lag och håller sexualiteten inom äktenskapets ramar, eller sätter du själv godtyckliga ramar som inte håller länge. Avgrundens djup skiljer att Kärleken är den ende guden eller att Gud är kärlekens mitt, mål och mening. Den kära leken återspeglar och är del av treenighetens skapelseprocess. Familjeliv ska därmed inte exprimenteras med! Varför är detta något som gör Kyrkan så hatad?

Inga kommentarer: