onsdag 9 juni 2010

29. KONVERSIONER ÄR OMÖJLIGA

INVÄNDNING: Att tillåta konversioner är oekumeniskt för alla döpta tillhör Kyrkan.
SVAR: Alla döpta tillhör inte Kyrkan fullkomligt, dock på ett verkligt sätt. Konversioner är inte oekumeniskt, utan kompletterar ekumeniskt arbete. Konversion är därmed inte en upptagelse från hedendom in i Kyrkan, utan en fullkomning av det redan givna. Dopets kallelse och alla kristna strävanden fullkomnas i Kyrkan. T.ex. fick jag börja vila i tron och upphörde med alla invändningar mot kyrklighetens vanliga stötestenar. Gud ger ibland sin stora nåd och kärlek och visar fullkomningen av allt ”ärkeskeptiska” personer trott, hoppats och anat. Sök! Och fördjupa och fullända synen på Kyrkan. Och om Gud visar dig den nåden, så konvertera.

Allt är kanske inte heller Kyrka som kallas för ”kyrka”; inte heller enligt dem själva. Är t.ex. Mormonerna och deras dop en del av Kyrkan?

Inga kommentarer: