söndag 20 juni 2010

79. VIGVATTEN OCH SAKRAMENTALIER

INVÄNDNING: Vigvatten är en hednisk kvarleva.
SVAR: Religiösa vattenvälsignelser används i många ceremonier i judendomen, enligt 2 Mos 29:4; 3 Mos 8:6; 14:49-52; 4 Mos 8:7 och 19:18-22. Är judendom hedendom?

Att låta kristendomen få bli kött och blod, är en integrerad del av Kyrkornas tro. Kristendom är materialistisk, då det finns en ny värdighet åt köttet och materien efter inkarnationen. Kyrkans betonandet av att använda kroppen och materien i fromhetsutövningar är en förlängning och en konsekvens av den ”inkarnatoriska principen”; d.v.s. tron att det materiella kan innesluta nåden. Sakramentalier är lika lite symboler, som sakramenten. Även dessa handlingar får ytterst sin kraft från Honom, som blev människa, för att vi ska bli gudomliga; 2 Petr 1:4. Men sakramentalier är vanligtvis inte, som sakramenten, instiftade av Kristus. Sakramentalier är snarare tecken instiftade av Kyrkan, vilket ger oss styrka och fokus för vårt andliga liv. De förbereder oss för att vi ska kunna ta mot Guds nåd och samverka med den. Därför använder sig kyrkligt folk av materiella ting; handtvagning (2 Mos 40:12, 32); evig lampa (3 Mos 24); bjällror (Syr 45:9); vigvatten, korstecken, krucifix, rosenkransen, knäfall, knäböjande, rökelse, ikoner, statyer, reliker, heliga platser och därmed även helgonens fysiska gemenskap. Alla dessa fysiska och kroppsliga medel riktar in oss mot Gud. Varför anses det frommare att inte använda sig av de klassiska fromhetsövningarna?

Inga kommentarer: