onsdag 2 juni 2010

4. SKRIFTEN ALLENA LÄRS I 2 TIM 3:16

INVÄNDNING: ”Sola Scriptura”, uttrycks väldigt tydligt i 2 Tim 3:16!
SVAR: ”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.” är kardinalcitatet för ”Sola Scriptura”. Men detta argument missar dock hela poängen då 2 Tim 3:16 säger att Bibeln är inspirerad, men säger inte något om att Skriften och endast Skriften är tillräcklig för all undervisning eller all helighet. Absoluta merparten av alla kristna instämmer i att Bibeln är fantastisk för undervisning, men inte att den i sig själv är tillräcklig. Det är också klart att St Paulus talar om ”Skriften” i 2 Tim 3:16 innan NT fanns samlad, då NT samlades 300 år senare, se 2 Tim 3:14f och 1.3.3.1.. Därför refererar han i så fall här endast till GT. Blir inte konsekvensen av att “Sola Scriptura” slås fast i 2 Tim 3:14ff att NT inte är nödvändig för trons fulla arv?

Inga kommentarer: