måndag 7 juni 2010

22. GALILEO

INVÄNDNING: Kyrkan har felat genom 1600-talets förkastande av Galileos läror.
SVAR: Händelsen är ytterst sorglig, men påverkar inte ofebarheten i Kyrkans ämbete. Kyrkan misstänkliggjorde den nya världsuppfattningen som stridande mot Skriften, till fördel för den gamla antika föråldrade aristoteliska, där jorden var i centrum. Dock var detta inte en kamp mellan en Kyrka som trodde jorden var platt och den upplysta vetenskapsmannen, vilket det ofta framställs.1 Påverkar det kyrkliga ämbetets ofelbarhet - i tro och moralfrågor - genom att faktiskt bara ha en skepticism mot en ”vetenskaplig vilde”s våldsamma angrepp på allt kyrkligt?

1 Påven Urban VIII uttalar sig 16/6 1633 att Galileo misstänks vara heretisk (dessutom ej ofelbart, då detta inte rör tro eller moral. Men Kyrkans lärda har aldrig trott att jorden var platt (ej heller Aristoteles 300-talet f.Kr.) och Galileo var inte enbart en upplyst vetenskapsman, snarare en vetenskaplig vilde under senare år (det fanns inte ett vetenskapligt giltigt argument för hans syn att solen var universums mittpunkt). Kyrkan har aldrig varit främmande för seriös forskning. Kopernikus teori framlades 73 år före Galileo och hans hypoteser var välgrundade och accepterades utan censur (fram tills Galileostriden). Läs vidare i BRODRICK, Galileo. Men Galileo personligen behandlades faktiskt rätt illa under några år efter 1633. De oförrätter Kyrkan åsamkade Galileo, har påven Johannes Paulus II offentligen bett om förlåtelse för. Kyrie eleison!

Inga kommentarer: