tisdag 15 juni 2010

51. AVGUDADYRKAN

INVÄNDNING: Kristen helgonkult är avgudadyrkan som dyrkar och tillber helgon.
SVAR: Vördnaden [latin; ”dulia”] för helgonen har en mycket lång historia. Att däremot dyrka eller tillbe [latin; ”latria”] ett helgon har alltid förkastats av Kyrkan. Endast Gud kan dyrkas. Tillber du ett helgon är det t.o.m. en dödssynd, enligt Kyrkans läroböcker. Att åkalla om medling är inte förbjudet och inte påbjudet i Skriftet, bara tillåtet. Vördar du någon person/idol? Saknar du någon förebild i ditt kristna liv?

Inga kommentarer: