lördag 19 juni 2010

78. VERKLIGHETSFLYKT!

INVÄNDNING: Mystik är verklighetsflykt.
SVAR: Denna anklakelse kan inte bli mer fel, för mystik är en flykt rakt in i verkligheten. St Augustinus skriver i Guds stad 19:19;
”Och ingen människa bör vara så fri [i kontemplationen, min anm.] att hon inte i denna frihet från plikter inte tänker på sin nästas gagn, och inte så verksam att hon inte längtar att skåda [alltså kontemplera, min anm.] Gud.”

Kontemplationen har alltid lett till att vi upptäcker vårt kall. Kontemplationens och mystikens frukt är att tjäna dina medmänniskor. Därför har alltid det kontemplativa klosterväsendet alltid haft en utåtriktad ådra. Gästhemmets dörr är alltid på glänt, även där människor ägnar sig som mest åt att söka gemenskap med Gud. Varför inte låta också våra hem ha en dörr på glänt, därför att vi har umgåtts ”för mycket” med Gud själv?

Inga kommentarer: