fredag 11 juni 2010

38. CELIBATTVÅNG

INVÄNDNING: I 1 Tim 4:1-3 står det uttryckligen att Kyrkan är avfallen och demonisk för den förbjuder äktenskap.
SVAR: Det måste betonas att ingen tvingar en munk eller nunna, präst eller syster att välja celibatet. Därmed missar invändningen från 1 Tim 4:1-3 målet! De som avfaller och lär demoniskt är inte Kyrkan. När har hon totalförbjudit äktenskap?

Celibatet är inte en väg för alla, men t.ex. klosterlivet är en väg där urkyrkans liv utifrån Apg 2:42-47 renodlades. Celibatet är en väg för minoriteten, vilka vill överlåta sitt liv och ingå ett intimare förbund med den store Celibatären. Det ska dock nämnas att flera kyrkliga präster kan leva i äktenskap, dels i flera orientaliska riter (i öst är det inget problem att vara präst - dock inte biskop - och gift, endast i latinsk rit i väst är det oftast praxis med prästcelibat). Celibatet är ingen dogmfråga, utan praxis. I Sverige finns flera präster som är gifta och sakramentalt vigda. Alla präster måste inte leva celibatärt! Kanske det i framtiden kommer att se annorlunda ut med ännu fler gifta präster. Men det innebär i så fall också att det kommer att finnas fler prästfruar att förbarma sig över. För det kan inte bara vara enkelt att leva gift med en som vigt sitt liv till Kyrkan. Om ingen tror mig, titta i skilsmässostatistiken för gifta svenska präster eller prästinnor!

Inga kommentarer: