fredag 18 juni 2010

77. OMODERN FASTA

INVÄNDNING: Fasta är en fromhetsyttring som inte får plats i en modern religion.
SVAR: Fasta finns i all religion och det mest tragiska idag är att kristna förlorat ett perspektiv som nyandlighet och österländsk religion idag tror att de har hela patentet på. Se om fasta i exempelvis 2 Mos 34:28; 4 Mos 29:7; Ester 12:2, Dan 10:3; Matt 3:2; 6:1-18; 9:15; 1 Kor 9:25f; 2 Kor 6:5; 1 Tim 4:7b-8; Hebr 13:16 och 2 Petr 1:6.1 Avhåll dig alltså ibland från t.ex. media, nöje, mat, alkohol2, godis, sex, prat, pengar, snygga kläder eller bilar. Vi är inte fullkomliga och har många skönhetsfläckar. Tack och lov behöver Gud inte rena instrument, men vi behöver erkänna våra felsteg och visa oss sårbara och våga ta itu med våra ”demoner”. Vi måste våga se att vi faller och resa oss upp och gå vidare på vägen. Vad behöver Gud resa dig upp ifrån?

1 Se även 2 Mos 24:18; 5 Mos 9:9,18; Dom 20:26; 2 Sam 12:16f; Esra 8:21-23; 10:6; Neh 1:4; Ester 4:16; Ords 28:13; Ps 35:13; 102:4; 109:24; Jes 58:6; Dan 9:3; 10:2-7, 17; Joel 2:15; Jona 3:5, 10; Baruk 1:5; Matt 4:2; Luk 2:37c; 4:1f; Apg 9:9; 13:2f; 14:23; 27:9; Rom 14:6; 1 Kor 7:5 och 2 Kor 11:27-29. Se också i Luthers katekeser att reformationen behöll fastebruket.
2 Alkohol är tillåtet; 1 Mos 27:25; Jes 25:6; Matt 11:19; Joh 2:1ff; 1 Kor 6:10; 1 Tim 5:23 och Tit 1:7; 2:3.

Inga kommentarer: