onsdag 16 juni 2010

73. INGEN FRI VILJA

INVÄNDNING: Människan är inte fri att välja. Människan kan bara säga nej till Gud.
SVAR: Reformatorerna förnekade - och dagens kalvinister förnekar - den mänskliga fria viljan. Luthers favoritbok var Om den trälbundna viljan, vilket är mycket svår läsning. Här grundas en felaktig rättfärdiggörelseprocess, alltså ”Sola fide” och betoningen är att människan är bunden. Enligt Luther kan människan endast göra det onda i sig själv, vilket är helt motsatt traditionen, Skriften samt sunt förnuft. Det är självklart att det finns de som gör goda handlingar, av fri vilja.

Påtvingad kärlek - som är resultatet om inte fri vilja finns - är falsk kärlek. Judendomen och kyrkligheten tror tvärtom - på ett mystiskt sätt - att människan är fri och kan samarbeta med nåden, vilket alltid föregår alla goda gärningar. Kyrkan och Kyrkorna menar alltså för det första att människan är skapt för att vara aktiv, göra goda gärningar samt välja rätt. Människans natur är delvis fortfarande god. Se t.ex. Ps 8:5f; ”Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom” eller om goda människor i Luk 1:6; ”De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter.”. För det andra en stor tendens (latin ”concupiscence”) - eller ett begär - att synda. För det tredje har vi en fri vilja, vilket är en del av Guds avbild i oss. Vi kan välja mellan ont och gott enligt Skriften.1 Därmed är vår kallelse, efter fallet, att ta upp striden mot det onda. Om vi inte har någon fri vilja kan vi inte heller strida. Men ingen kan köpa sig in i himlen med sina gärningar. Vårt fria val att acceptera Guds nåd och säga ja, är nåd och endast Guds nåd. Men vi kan säga nej eller ja till Gud. Om vi har en fri vilja, vilket de flesta människor tror och lever utifrån, så kan vi välja bort Gud och motstå alla Hans frälsningstillfälle. Vi kan alla säga nej och vägra låta Gud vara vår Far och så missbruka vårt sonskap att vi inte tål Faderns närhet.

1 För bibelställe om fri vilja se Deut 30:19 och bl.a.; Gen 4:7; Ex 32:32; Deut 28:15; Ords 1:24; Hes 3:20f; Matt 23:37; Apg 7:51; Rom 1:20; 7:21; 1 Kor 10:13; 15:10; Gal 2:17; 2 Petr 3:9 och Jak 1:13ff. Se även Matt 7:13, 25-46; 19:17-22; 25:41-46; Rom 8:28-29; 9:22; 12:3-6; 1 Kor 9:27; Gal 4:9; 5:1,4; Kol 1:22f; 3:17; Tit 2:11; 1 Tim 5:15; Hebr 3:12-14; 6:4-6; 10:26, 29, 39; 12:14-15; 2 Pet 2:15, 20-21; 1 Joh 2:1f och Upp 2:4f. Se även ES160a, ES797, KKK 600a; ES815; ES825; ES1096 och ES1294.

Inga kommentarer: