tisdag 8 juni 2010

27. SVERIGES PRIMAS ÄR EN RÄTTROGEN LUTHERSK BISKOP

INVÄNDNING: Sveriges primas har haft den kyrkliga svenska grenens rot i Uppsala. Uppsala har avfallit och auktoriteten har tillfallit en rättrogen biskop.
SVAR: Jag har själv klamrat mig fast vid detta halmstrå, men frågan är om detta går att motivera och leva efter. Att ha kommunion med en biskop (läromässigt och mässaktigt) och stå under dennes beskydd är högst bibliskt, urkyrkligt och förnuftigt. Frågan är var denne biskop med det fulla kristna livet och läran kan hittas i Sverige? Även om det finns en, så måste kristenheten vara större än endast en luthersk svensk biskop och var finns någon sådan lutheran om 50 år? Så var finns Kyrkan och hennes svenske biskop idag? Finns han?

Härmed avslutas den kyrkohistoriska delen av invändningarna... Nu kommer sakramenten!

2 kommentarer:

rootsman sa...

Takk for en fantastisk serie apologetiske innlegg.
:-)

Anders Gunnarsson sa...

Det kommer mera. Mycket mera...