torsdag 10 juni 2010

35. OFFERPERSPEKTIVEN ÄR FULLBORDADE

INVÄNDNING: Jesus avslutade alla offer. Efter Kristi död är offer historisk kuriosa.
SVAR: Allt sedan Luthers dagar (SA 2 art 2; CA 24 och Apol 24 i SKB) har mässoffret ifrågasatts. Att Kristi offer skulle bli närvarande i mässoffret har ofta starkt förnekats, men Kristus kom ju inte för att upphäva GT eller offerkulten, utan för att fullkomna. Golgata kan inte ha satt punkt för alla offer, utan var det kompletta och perfekta offret. I t.ex. Hebr 7:27 begränsas offerperspektiven endast utifrån ett mänskligt judiskt perspektiv. Blodiga djuroffer är historia, men judiska offer pekade framåt mot och fullkomnades i Kristus. Kyrkan har ett offer som ständigt pekar bakåt mot Kristi offer. Skriften och historien blir full av offerperspektiv, om vi läser GT utifrån NT och ser att NT helt vilar på GT och är fullkomningen. Finns det en person, där judendom och kristendom möts?

Inga kommentarer: