fredag 4 juni 2010

14. VIGILIUS

INVÄNDNING: Påven har förändrat den oföränderliga läran genom Vigilius.
SVAR: Påve Vigilius (537-555) ville först inte fördöma nestorianska skrifter, vilket han 548 gjorde och tog sedan tillbaka sitt fördömande, och till slut anslöt han sig till konciliets beslut och fördömde. Men om nu Vigilius gjorde fel - vilket på flera grunder kan starkt ifrågasättas - sa han aldrig att en heresi var förpliktigande. Alltså lärde aldrig denne påve fel. Vigilius var kanske feg och en fruktansvärt svag ledare - tillsatt under hot och fram till sitt tillträde monofysit1 - men var han en påve som lärde falskt eller krävde att de troende skulle tro falskt?

1 Han ändrade sig mirakulöst. Hela världen var i princip under nestorianskt styre. Och fastän Vigilius var en svag ledare och motpåve som ville införa den nestorianska läran, så ändrade han sig vid sitt tillträdde och blev fängslad och pressad, men svek aldrig. I allt detta vilar ett subjektivt Gudsbevis!

Inga kommentarer: