onsdag 16 juni 2010

71. SKRIFTEN LÄR SOLA FIDÉ

INVÄNDNING: Flera paulinska brev lär reformatorisk frälsningslära.
SVAR: ”Sola Fidé” används i Skriften endast i Jak 2:24 och då i negativt avseende. De centrala texter som används för att bevisa reformatorisk rättfärdiggörelselära är alltid rykta ur sammanhangen. Verserna har ofta verser strax intill som ger den kyrkliga vidare och fullare förståelsen; se t.ex. Joh 3:15 (3:21); Joh 5:24 (5:25-29) Rom 3:21-28 (kap 3 och 4)1; 10:9-13 (10:10, 14-17); Gal 2:16 (se att det rör judisk lag i 2:12-15); Ef 2:8f (2:10)2 och Upp 3:20 (3:2f och v19). . Schas iväg och slå upp alla dessa ställen! Varför inte göra det nu?

1 Romkapitel 3 och 4 handlar om judiska ritualer och judiska lagens krav. St Paulus poäng i denna text och i andra, t.ex. Gal; är att den judiska lagen (ex. omskärelse) inte kan frälsa i sig själv (men dock nyttig för judar, se Apg 16:3f). Det är när judar säger att den judiska lagen och offren är nödvändiga för frälsningen som Paulus polemiserar mot dem. Kristus är nödvändig. St Paulus menar alltså också i dessa brev att tron är en levande aktiv kristen tro verksam i kärlek, se t.ex. 1 Kor 13:7; Gal 5:6; 6:15.
2 Det som menas med att gärningar inte behövs i Ef 2:8, är att här behövs inte gärningar för det begynnande frälsningsskeendet. Våra gärningar har inte något med människans första steg att göra.

Inga kommentarer: